Browsing loại

Tuyển sinh đại học năm 2017

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của Học viện Quản lý giáo dục.

Các tân Thạc sĩ, Tiến sĩ Quản lý giáo dục của Học viện Quản lý giáo dục năm 2017 GD&TĐ – Một mùa tựu trường lại đang đến. Trong số hàng ngàn sinh viên nhập trường là có hàng ngàn niềm vui, hàng ngàn ước vọng.…