Thủ tục nhập học lớp Đại học liên thông khóa 8

THỦ TỤC NHẬP HỌC

LỚP LIÊN THÔNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC KHÓA 8

1) Thời gian nhập học và tổ chức lớp:

+ Từ 08h30 đến 09h30 ngày 15/01/2016: Làm thủ tục nhập học, thu hồ sơ và các giấy tờ liên quan.

+ Từ 09h30: Cán bộ phụ trách lớp.

2) Khai giảng

+ Thời gian: 10h00 ngày 15/01/2016

3) Các giấy tờ cần thiết khi đến làm thủ tục nhập học:

– Hồ sơ trúng tuyển (Hồ sơ học sinh sinh viên) có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc địa phương nơi cư trú;

– Quyết định cử đi học (nếu có);

– Chứng nhận ưu tiên (nếu có);

– 02 ảnh 4×6 (ghi rõ tên ngày sinh phía sau ảnh);

– Các khoản tiền cần nộp:

+ Tiền đón tiếp: 150.000 đ/HV

+ Tiền làm thẻ học viên: 50.000 đ/HV

+ Tiền học phí học kỳ thứ nhất: 4.575.000/HV (915.000 đ/tháng x 05 tháng)

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả