Browsing loại

Tín chỉ

Tín chỉ

Điểm thi lại học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 hiện đã được cập nhật lên Cổng thông tin đào tạo đại học (http://daotao.hvqlgd.edu.vn) – Sinh viên chủ động vào tài khoản của mình và xem kết quả thi. – Lịch xem lại bài thi thực…