Browsing loại

Biểu mẫu

Biểu mẫu

QUY TRÌNH CẤP LẠI MẬT KHẨU CHO TÀI KHOẢN SINH VIÊN TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Gồm các bước sau: (1) Sinh viên làm Đơn xin cấp lại mật khẩu (theo Mẫu), xin xác nhận của thầy, cô Cố vấn học tập . (2) Sinh viên mang đơn đã có xác…