Browsing loại

Thông tin chung

Thông tin chung của Học viện Quản lý giáo dục

QUY TRÌNH CẤP LẠI MẬT KHẨU CHO TÀI KHOẢN SINH VIÊN TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Gồm các bước sau: (1) Sinh viên làm Đơn xin cấp lại mật khẩu (theo Mẫu), xin xác nhận của thầy, cô Cố vấn học tập . (2) Sinh viên mang đơn đã có xác…