Thông báo về việc rút đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp và kế hoạch đăng ký học các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp khóa 8, khoa Quản lý

Căn cứ kế hoạch năm học 2017-2018 khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 8 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục một số việc sau:

I. Về kế hoạch đăng ký học các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp, Học viện dự kiến tổ chức đợt học các lớp học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp dành cho khóa 8 như sau:

 

Xem tại: daotao.naem.edu.vn

II. Về rút đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp

Những sinh viên đã đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp nếu thấy không thể tiếp tục làm khóa luận tốt nghiệp thì sinh viên làm đơn (theo mẫu) xin rút đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp có ý kiến xác nhận của giảng viên hướng dẫn và lãnh đạo khoa để chuyển sang đăng ký học 2 học phần thay thế. Hạn nộp đơn là trước 16h30, thứ 5, ngày 26/4/2018.

Sinh viên tải mẫu đơn tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1m5GqMy-7_2E8u6GX8kWYNrI-s5ENyYsK?usp=sharing

Nếu sinh viên không làm đơn xin rút  đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp trong thời hạn nêu trên thì học phần khóa luận tốt nghiệp vẫn được giữ nguyên trong phiếu đăng ký học; nếu sinh viên không hoàn thành  Khóa luận tốt nghiệp sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F. Học phần Khóa luận tốt nghiệp đã rút thì không tính điểm, nhưng vẫn phải tính học phí (hoặc tính là đã đăng ký một lần học) và được ghi chú trong hồ sơ học tập của sinh viên).

Trân trọng thông báo.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả