Thông báo về việc nộp khóa luận tốt nghiệp khóa 8

Để chuẩn bị cho việc chấm khóa luận, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 8 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục khẩn trương hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp và nộp lại khoa.
Hạn nộp: trước 11h, sáng thứ 2 ngày 28/5/2018
Số lượng: 04 quyển (in bìa thường, có giấy bóng kính) + 04 quyển tóm tắt
Dự kiến thời gian chấm khóa luận: Từ 04/6/2018 đến 10/6/2018
Lưu ý: Tất cả các quyển chính và tóm tắt của khóa luận phải có đầy đủ chữ ký của sinh viên và xác nhận của giảng viên hướng dẫn trước khi nộp về khoa. Khóa luận phải tuân thủ đúng tên đề tài đã đăng ký cuối cùng, không được thêm bớt từ hay thông tin. Nếu sinh viên cố tình vi phạm, sai lệch với tên đề tài đã đăng ký theo quyết định giao đề tài, sinh viên tự chịu trách nhiệm với kết quả của mình.

Trân trọng thông báo!

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả