TB tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh tương đương B1 dành cho SVĐHCQ (chú ý thay đổi thời gian thi)

Học viện Quản lý giáo dục tổ chức kì thi đánh giá trình độ tiến Anh tương đương cấp độ B1 dành cho sinh viên hệ đại học chính quy với các thông tin như sau:

  1. Thời gian thi: Ngày 31/1/2018. Chú ý Thời gian thi chuyển sang ngày 01/02/2018
  2. Đối tượng: Dành cho sinh viên của Học viện Quản lý giáo dục có nhu cầu dự thi
  3. Quyền lợi: Sinh viên đạt kết quả theo quy định sẽ được cấp giấy chứng nhận đạt trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 (dùng để công nhận chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp)
  4. Đăng ký dự thi:
  • Thời gian đăng ký: Từ 10/1/2018-24/1/2018 (Mẫu đơn đăng ký: mau_don_dang_ky_du_thi)
  • Địa điểm: Phòng Đào Tạo (106-A1) – Học viện Quản lý giáo dục (Gặp cô Oanh)
  1. Lệ phí: 500.000 VNĐ/1 thí sinh (Nộp tài Phòng KHTC)

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả