Thông báo về việc chỉnh sửa và nộp khóa luận tốt nghiệp khóa 8

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 8 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục như sau:

Sau khi đã bảo vệ xong khóa luận tốt nghiệp ngày 13-14/06/2018, đề nghị sinh viên liên hệ với trợ lý đào tạo khoa (gặp cô Hoan) để photo nhận xét của Tiểu ban đánh giá và chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của Tiểu ban đánh giá khóa luận tốt nghiệp trước khi nộp về khoa.

Yêu cầu:

– Khóa luận đóng bìa cứng, mạ chữ vàng, có chữ ký của Trưởng tiểu ban đánh giá khóa luận tốt nghiệp và giảng viên hướng dẫn xác nhận sinh viên đã chỉnh sửa theo góp ý của Tiểu ban đánh giá. (Nếu không chỉnh sửa và có đầy đủ chữ ký điểm của sinh viên sẽ không được công nhận).

– Số lượng nộp: 2 quyển bao gồm Biên bản đánh giá khóa luận tốt nghiệp (đóng kèm ở phần cuối khóa luận)  + 2 đĩa CD ghi nội dung của khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa (1 quyển + 1 đĩa CD nộp về khoa; 1 quyển + 1 đĩa CD nộp về thư viện)

– Thời gian SV mượn và photo nhận xét của Tiểu ban đánh giá: ngày 15/6/2018 và ngày 18/06/2018

– Hạn nộp khóa luận sau khi chỉnh sửa: 22/06/2018

Lưu ý:

– Sinh viên nộp lên khoa trước, sau khi khoa đối chiếu với biên bản chấm của Tiểu ban đánh giá và đồng ý nhận mới được nộp lên thư viện.

– Sau khi nộp bản chỉnh sửa khoa mới công nhận điểm khóa luận của sinh viên.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả