Thông báo thu Học phí, Học phí học lại Học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Chú ý: Phòng Kế hoạch tài chính đã thông báo Sinh viên khoá 7 khoa CNTT nộp học phí Kỳ 1 năm học 2016-2017 (số tiền: 790.000đ/tháng x 05 tháng = 3.950.000đ)  Từ ngày 17/10/2016 đến 18/10/2016 tại phòng KH-TC( Phòng 209 nhà A1) tuy nhiên một số sinh viên chưa nộp. Sinh viên nào chưa nộp đề nghị nộp dùng đợt với sinh viên khóa 8,9,10 đợt này.

Triển khai Kế hoạch thu học phí Hệ đại học chính quy học kỳ 1 năm học 2016-2017 đối với sinh viên khóa 8,9,10 vầ sinh viên học lại cùng khóa 8, khóa 9, khóa 10 các ngành.

Phòng Kế hoạch tài chính thông báo thu học phí như sau:

1, Mức thu học phí, học phí học lại: (từ học kỳ 1 năm học 2016-2017)

  • Ngành Công nghệ thông tin:  240.000 đ/1 tín chỉ
  • Ngành Kinh tế học giáo dục: 200.000 đ/1 tín chỉ
  • Ngành Quản lý giáo dục, Giáo dục học, Tâm lý học giáo dục: Miễn học phí học lần đầu. Học phí học lại ngành Quản lý giáo dục, Giáo dục học, Tâm lý học giáo dục: 200.000 đ/1 tín chỉ

2, Thời gian, địa điểm thu:

  • Từ ngày 03/04 đến ngày 07/4/2017 (Sáng từ 8h30 đến 11h30, Chiều từ 14h00 đến 16h00, không thu vào ngày nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương – 10/3 Âm lịch tức ngày 06/4/2017)
  • Địa điểm: Phòng Kế hoạch tài chính.

Sinh viên chú ý:

  • Các em tự xác định số tín chỉ đăng ký học và số tín chỉ học lại để tính học phí đầy đủ.
  • Sinh viên khóa 10 ngành CNTT, Kinh tế giáo dục được trừ đi số tiền đã nộp tiền đầu kỳ 1 năm học 2016-2017 (3.600.000, nếu đã nộp). Nếu còn dư thì được chuyển sang học kỳ 2.

Kết thúc thời gian thu học phí, các đơn vị chức năng chốt dữ liệu sinh viên không chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí chuyển phòng Đào tạo, Đảm bảo chất lượng giáo dục xử lý theo quy định.

Trân trọng thông báo.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả