Thông báo thu báo cáo thực tập tốt nghiệp phương án 2 – KGD

Khoa Giáo dục thông báo tới toàn thể sinh viên khóa 8 lịch thu báo cáo thực tập tốt nghiệp phương án 2 như sau:

  • Thời gian: Trong ngày 08.06.2018 (thứ 6)
  • Địa điểm: VP Khoa Giáo dục
  • Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ thực tập của mỗi sinh viên đựng trong 1 túi clearbag.

Các em khẩn trương hoàn thiện báo cáo. Mọi khó khăn về chuyên môn hãy chủ động liên hệ với GVHD, các thắc mắc về thủ tục hay form mẫu có thể liên hệ với Khoa theo số: 0978574860

Chúc các em hoàn thành thật tốt báo cáo của mình!

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả