Thông báo thời gian nhận tiền học bổng học kỳ 1 năm học 2016 – 2017, trợ cấp HK2 năm học 2016 – 2017

Căn cứ Quyết định cấp Học bổng cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 và Quyết định cấp trợ cấp xã hội Học kỳ 2 năm học 2016 – 2017;

Phòng Kế hoạch tài chính thông báo thời gian phát học bổng cho các em được nhận học bổng và trợ cấp xã hội như sau:

– Thời gian: Từ ngày 07 đến ngày 09/6/2017 (Sáng từ 8h30 đến 11h00; Chiều từ 14h00 đến 16h00)

– Địa điểm: Phòng Kế hoạch tài chính(P209A1)

Chú ý: Sinh viên phải mang theo CMND (hoặc Hộ chiếu, Thẻ sinh viên, Thẻ căn cước) khi nhận.

Trân trọng thông báo.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả