Thông báo nộp tiền học phí học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên Chính quy

Căn cứ Kế hoạch đào tạo các khóa;

Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-HVQLGD ngày 26 tháng 7 năm 2017 về việc quy định học phí hệ đào tạo đại học theo tín chỉ nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Công nghệ năm học 2017-2018;

Căn cứ Quyết định số 951/QĐ-HVQLGD ngày 26 tháng 7 năm 2017 về việc quy định học phí hệ đào tạo đại học theo tín chỉ nhóm ngành Khoa học xã hội, Kinh tế năm học 2017-2018;

Học viện Quản lý Giáo dục thông báo việc nộp tiền học phí học kỳ I năm học 2017- 2018 đối với sinh viên hệ Chính quy  như sau:

1.Thời gian nộp tiền: Từ ngày 16 đến hết ngày 28 tháng 10 năm 2017

Sáng từ 08h30 đến 11h30

Chiều từ 14h đến 17h00

2. Định mức thu học phí:

Sinh viên ngành Công nghệ thông tin: 260.000đồng/tín chỉ

Sinh viên ngành Kinh tế: 220.000đ/tín chỉ

3. Địa điểm nộp: Phòng Kế hoạch – Tài chính ( Phòng 209 nhà A1)

Học viện yêu cầu sinh viên đóng đầy đủ học phí theo đúng thời gian đã quy định trong thông báo.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả