Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán 2018 đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy

Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy năm học 2017 – 2018, Học viện thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cho sinh viên như sau:

  1. Sinh viên Đại học chính quy các khóa 8, 9, 10, 11 được nghỉ Tết Nguyên đán năm 2018 kể từ ngày 12/02/2018 (ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 25/02/2018 (mùng 10 tháng Giêng). Trong thời gian nghỉ Tết, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông, các quy định về an toàn giao thông, không vi phạm các tệ nạn xã hội; nghiêm cấm sinh viên tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ.
  2. Sinh viên Đại học chính quy các khóa 8, 9, 10, 11 trở lại học tập theo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017-2018 kể từ ngày 26/02/2018 (Ngày 11 tháng Giêng). Cụ thể:

– Đối với sinh viên Khóa 8 đăng ký thực tập, làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp thực hiện theo kế hoạch thực tập, làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp do các Khoa hướng dẫn và theo kế hoạch chung của Học viện;

– Đối với sinh viên Khóa 9, 10 trở lại học tập tuần thứ hai kể từ ngày 26/02/2018;

– Đối với sinh viên Khóa 11 bắt đầu học tập tuần thứ nhất kể từ ngày 26/02/2018;

– Đối với sinh viên học lại, học cải thiện điểm, học bù, học vượt cùng các Khóa, ngành khác thực hiện theo kế hoạch của khóa, ngành đã đăng ký.

Đề nghị các Khoa triển khai thông báo này đến sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch.

Trân trọng thông báo./.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả