Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018 (bản chính thức)

Phòng ĐBCLGD thông báo tới sinh viên lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018 (bản chính thức)

Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút. Yêu cầu sinh viên mang theo chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên và biên lai nộp tiền thi lại

Sinh viên download lịch thi tại đây: KH thi lan 2 – KH1- 2017-2018.xls

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả