Thông báo lịch đón sinh viên khóa 10 học môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh

Căn cứ thông báo số 257/TB-QPAN của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Học viện thông báo việc đón sinh viên khóa 10 đi học Giáo dục Quốc phòng – An ninh như sau

  1. Thời gian: Sinh viên có mặt lúc 05h45 thứ 7 ngày 01/7/2017 để lên xe. Những sinh viên nào đến muộn phải tự túc phương tiện đến Trung tâm và phải có giấy xác nhận của Học viện
  2. Vị trí tập trung: Sân giữa nhà B1 và B2 Học viện Quản lý giáo dục

Sinh viên chú ý các nội dung tại thông báo:

Kế hoạch giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh Khóa 10 Học viện Quản lý giáo dục

Các khoản phải thu: Quyet dinh cac khoan phai thu

Trân trọng thông báo.

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả