Thông báo kế hoạch thi lần 2 học kỳ tự nguyện năm học 2017-2018

Phòng ĐBCLGD thông báo tới sinh viên kế hoạch thi lần 2 Học kỳ Tự nguyện năm học 2017-2018.

Đề nghị sinh viên có mặt trước giờ thi 15′. Khi đi thi, mang theo biên lai nộp tiền thi lại và thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư.

Sinh viên down tại đây: KH thi lan 2-HK tu nguyen

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả