Thông báo kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017-2018

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Đề nghị sinh viên xem kỹ lịch thi. Mọi thắc mắc (trùng lịch thi, thiếu môn thi,…) đề nghị sinh viên phản hồi về phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục muộn nhất vào 15h00 ngày 17/5/2018.

Sinh viên Download lịch thi tại đây: Lich thi LAN 1-HK2-2017-2018 du kien

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả