Thông báo đăng ký học lại Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên các khóa

Thông báo đăng ký học lại Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên các khóa

Sinh viên các khóa còn nợ Học phần Giáo dục thể chất Quốc phòng có thể đăng ký học trong hè năm học 2015 – 2016, cụ thể như sau:

– Thời gian học: Từ 01/08/2016

– Địa điểm học: Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh

– Đăng ký: Sinh viên nộp đơn đăng ký học lại GDQP tại phòng Đào tạo trước ngày 27/06/2016.

Mẫu đơn: Don xin Hoc lai GDQP-AN

Trân trọng thông báo.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả