Thông báo Đăng ký học lại các học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh cùng Khóa 9

Thông báo Định mức thu học phí và danh sách đăng ký học lại Giáo dục Quốc phòng cùng khóa 9, danh sách bổ sung (ngày 18/02/2016, 16h00)

Phòng Đào tạo đã cập nhật Danh sách đăng ký học lại Giáo dục Quốc phòng cùng khóa 9, danh sách bổ sung, sinh viên xem tại:

Danh sách đăng ký học lại:

Danh sách cập nhật ngày 16/02/2016: Danh sach bo sung va hoc lai

Danh sách cập nhật ngày 18/02/2016: Danh sach bo sung 18 02 2016

 Thời gian nộp: Tại buổi tập trung chiều ngày chủ nhật ngày 21/02/2016 

Mức thu học phí học lại:

  • Sinh viên ngành Công nghệ thông tin: 275.000 đ/1 tín chỉ (theo Quyết định số 1362/QĐ-HVQLGD của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục ký ngày 05/11/2015)
  • Sinh viên các ngành khác: 235.000 đ/1 tín chỉ (theo Quyết định số 1365/QĐ-HVQLGD của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục ký ngày 05/11/2015)

 

Thông báo gia hạn đăng ký học lại Giáo dục Quốc phòng cùng khóa 9 (ngày 16/02/2016, 11h30):

Ngày 13/02/2016 Phòng đào tạo có thông báo và mẫu đơn cho sinh viên đăng ký học lại vào ngày 15 và 16/02 do Học viện phải chốt danh sách bổ sung vào ngày 16/02/2016.

Về thời gian nhận đăng ký ngắn trước thời gian học 1 tuần lại sau đợt nghỉ Tết nên có khó khăn cho sinh viên đăng ký học nên hiện tại có một số sinh viên phản ảnh chưa ra kịp để đăng ký học lại  nên Phòng Đào tạo gia hạn thời gian học lại đến hết 11h30 thứ 5 ngày 18/02/2016.

Nếu sau thời hạn trên sinh viên không đăng ký học thì sẽ đăng ký học vào các đợt khác, phòng Đào tạo sẽ không giải quyết các trường hợp đăng ký sau thời hạn trên.

Các em chú ý xem:

1. Kế hoạch tập trung và học giáo dục An ninh Quốc phòng cùng khóa 9 (thông báo ngày 09/02/2016) tại: Giáo dục Quốc phòng – An Ninh


 

Thông báo Đăng ký học lại các học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh cùng Khóa 9 (Ngày 13/02/2016, 17h00)

Sinh viên các khóa trước chưa hoàn thành các học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh được phép đăng ký học lại cùng khóa 9.

– Thời gian đăng ký: Từ 15/02/1016 đến trước 11h00 ngày 16/02/2016 (Hạn cuối cùng nhận đơn: 11h00 ngày 16/02/2015, ngoài thời hạn trên Phòng Đào tạo không nhận bất kỳ đơn đăng ký học lại  học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh cùng khóa 9, sinh viên phải học cùng đợt học khác của các khóa sau)

– Hình thức đăng ký: Sinh viên nộp đơn (theo mẫu) đăng ký tại Phòng Đào tạo Học viện Quản lý giáo dục.

Mẫu đơn: Don xin Hoc lai GDQP-AN

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả