Thay đổi lịch thi tốt nghiệp lần 2 dành cho sinh viên đại học chính quy khóa 7 (2013-2017) năm 2018

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018;

Căn cứ Thông báo số 188/TB-HVQLGD ngày 19/04/2018 về việc tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 7 (2013-2017);

Học viện Quản lý giáo dục thông báo thay đổi lịch thi tốt nghiệp lần 2 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 7 (2013-2017) như sau:

STT Môn thi Thời gian thi
01 Thi môn Điều kiện tốt nghiệp Sáng thứ 3 ngày 15/5/2018

(từ 8h00 đến 10h30)

02 Thi phần kiến thức cơ sở ngành Chiều thứ 3 ngày 15/5/2018

(từ 14h00 đến 17h00)

03 Thi phần kiến thức chuyên môn Sáng thứ 4 ngày 16/5/2018

(từ 8h00 đến 11h00)

04 Dự trữ Chiều thứ 4 ngày 16/05/2018

 

Chú ý:

+ Sinh viên có mặt tại phòng thi muộn nhất 30 phút trước giờ thi.

+ Các sinh viên chưa đăng ký dự thi và nộp lệ phí dự thi theo Quy định khẩn trương hoàn thiện muộn nhất trước ngày 09/05/2018.

+ Sinh viên không đăng ký dự thi và nộp lệ phí dự thi theo đúng quy định không được phép dự thi.

+ Sinh viên phải mang theo giấy tờ tùy thân hoặc Thẻ sinh viên để kiểm diện khi vào phòng thi

+ Ngày 10/05/2018, phòng Đào tạo sẽ công bố danh sách dự thi trên website http://phongdaotao.naem.edu.vn.

 

Trân trọng thông báo.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả