Browsing loại

Thi học phần

Thi học phần, lịch thi, tổ chức thi, kết quả thi

Phòng ĐBCLGD gửi tới sinh viên kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018. Đề nghị các em xem kỹ và phản hồi ngay lại phòng ĐBCLGD (nếu thiếu môn thi, trùng lịch thi). Hạn cuối để phản hồi về lịch thi là Thứ Năm ngày 15/3/2018 Sinh viên…