Browsing loại

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GD

Các thông báo của phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục

Phòng ĐBCLGD gửi tới sinh viên kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018. Đề nghị các em xem kỹ và phản hồi ngay lại phòng ĐBCLGD (nếu thiếu môn thi, trùng lịch thi). Hạn cuối để phản hồi về lịch thi là Thứ Năm ngày 15/3/2018 Sinh viên…