Lịch thi Học kỳ 2 năm học 2017-2018 (cập nhật ngày 06/06/2018)

Phòng ĐBCLGD thông báo:

Do nhiều sinh viên có ý kiến phản hồi về lịch thi sau thời hạn nên Phòng ĐBCLGD thông báo lại lịch thi chính thức của HK2 năm học 2017-2018. Lịch thi có nhiều thay đổi do một số sinh viên thắc mắc muộn nên các em cần xem kỹ lịch thi để đi thi đúng giờ.

Download lịch thi tại đây: KHThi060618KHThi060618

Lưu ý: Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút. Khi đi thi mang theo chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên.

Lịch thi Giáo dục thể chất không thay đổi.

Chúc các em thi tốt!

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả