Lịch báo cáo thực tập cơ sở học kỳ 2, năm học 2017-2018 (điều chỉnh lịch báo cáo hội đồng 4)

Khoa Quản lý thông báo tới tất cả sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục thực tập cơ sở đợt 1, học kỳ 2 năm học 2017-2018 lịch chấm báo cáo thực tập cơ sở. Các em chú ý xem danh sách hội đồng chấm báo cáo, thời gian, địa điểm trong file đính kèm dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1R0Wj_PKqaNkMTbv3M1KClJNiVryquFC8?usp=sharing

Lưu ý: Sinh viên đến trước giờ báo cáo 30 phút để chuẩn bị máy tính, máy chiếu, micro. Chú ý giữ vệ sinh chung trước và sau buổi báo cáo.

  • Các sinh viên báo cáo ở hội đồng số 4 chuyển lịch báo cáo từ 8h thứ 2, ngày 04/06/2018 tại phòng 201-B2 (thay thế lịch cũ ngày 07/06/2018). Sinh viên lưu ý để báo cáo đúng lịch

Trân trọng thông báo!

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả