Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng ĐBCLGD gửi tới sinh viên kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018. Đề nghị các em xem kỹ và phản hồi ngay lại phòng ĐBCLGD (nếu thiếu môn thi, trùng lịch thi). Hạn cuối để phản hồi về lịch thi là Thứ Năm ngày 15/3/2018

Sinh viên download lịch thi tại đây: KH thi lan 2 HK1 nam hoc 2017-2018

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả