Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017-2018 (đã chỉnh sửa)

Sau khi tiếp nhận các ý kiến phản hồi của sinh viên, Phòng Đảm bảo chất lượng đã chỉnh sửa kế hoạch thi học kỳ 2.  Đề nghị sinh viên xem lại lịch thi đã điều chỉnh (các học phần đánh dấu nền màu đỏ).

Sinh viên down lịch thi tại đây: KH THI HK 2-1718-Chinh sua 21052018

Mọi ý kiến phản hồi về lịch thi sau điều chỉnh đề nghị sinh viên gửi lại phòng ĐBCLGD muộn nhất vào thứ 6 ngày 25/5/2018.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả