Kế hoạch giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh Khóa 10 Học viện Quản lý giáo dục

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017 của Học viện Quản lý giáo dục;

Căn cứ kế hoạch giảng dạy môn học GDQP-AN cho sinh viên khóa 10 Học viện Quản lý giáo dục của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh;

Học viện Quản lý giáo dục thông báo kế hoạch giảng dạy cho sinh viên khóa 10 Học viện Quản lý giáo dục như sau:

 1. Thời gian, hình thức đăng ký học

– Việc học các môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh đợt này là bắt buộc đối với toàn thể sinh viên khóa 10, trừ các trường hợp được hoãn, miễn theo quy định (xem tại mục 5). Tất cả các sinh viên phải thực hiện học theo đúng quy định, nếu sinh viên không tham dự đợt học này, sinh viên sẽ tự chịu ảnh hướng đối với việc không thể bố trí thời gian học sau này và sẽ phải đóng học phí (kể cả các sinh viên thuộc ngành học miễn học phí)

– Sinh viên phải thực hiện đăng ký môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh trên cổng thông tin đào tạo đại học (http://daotao.naem.edu.vn hoặc http://daotao.hvqlgd.edu.vn) từ ngày 19/5/2017 đến 02/6/2017.

 1. Thời gian giảng dạy

Từ ngày 01 tháng  7 năm 2017 đến ngày 28 tháng 7 năm 2017.

 1. Địa điểm, hình thức tổ chức

Địa điểm: Tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An Ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thôn 7, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội.

Tổ chức đào tạo theo lớp, quản lý theo đại đội, sinh viên ăn ở, sinh hoạt tập trung 24/24 giờ tại Trung tâm  trong  thời gian học tập môn học.

 1. Công tác chuẩn bị của sinh viên

– Nắm chắc kế hoạch và danh sách bố trí lớp học do Trung tâm và Học viện thông báo để thực hiện.

– Nắm chắc kế hoạch, thời gian, địa điểm, lớp biên chế học GDQPAN (đại đội) người phụ trách (đại đội trưởng), sẽ có thông báo trên website của phòng Đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục. Đến địa điểm tập trung giao nhận sinh viên đúng thời gian quy định, chấp hành nghiêm túc và trật tự, thực hiện theo sự điều hành của cán bộ Trung tâm.

– Chuẩn bị đầy đủ tư trang cá nhân cần thiết cho sinh hoạt, học tập hàng ngày, phải mang đủ tư trang cá nhân (nên mang theo quạt chống nóng). Trung tâm chỉ bảo đảm trang bị mang mặc theo quy định của môn học. Không mang theo các phương tiện đi lại như xe máy, xe đạp, hay các vật dụng cồng kềnh đến Trung tâm.

– Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân như: chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên. Chuẩn bị kinh phí thực hiện nghĩa vụ của sinh viên theo quy định (hiện tại ở Trung tâm chưa có cây rút tiền ATM nên sinh viên phải chủ động chuẩn bị)

 1. Đối tượng, thủ tục miễn học, tạm hoãn

5.1. Đối tượng được miễn học môn học GDQP&AN

 1. a) Học sinh, sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;
 2. b) Học sinh, sinh viên đã có chứng chỉ GDQPAN tương ứng với trình độ đào tạo;
 3. c) Học sinh, sinh viên là người nước ngoài.

5.2. Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần, nội dung trong chương trình GDQP&AN, gồm:

Học sinh, sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên tính thang điểm 10.

5.3. Đối tượng được miễn học các nội dung thực hành kỹ năng quân sự:

 1. a) Học sinh, sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật đúng quy định của pháp luật về người khuyết tật;
 2. b) Học sinh, sinh viên không đủ sức khoẻ về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự đúng quy định hiện hành;
 3. c) Học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

5.4. Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN:

 1. a) Học sinh, sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi học sinh, sinh viên điều trị;
 2. b) Học sinh, sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

Học viện Quản lý giáo dục sẽ xem xét tạm hoãn học môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều này, hết thời gian tạm hoãn, các cơ sở giáo dục bố trí cho học sinh, sinh viên vào học các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình.

 

 1. Thủ tục để thực hiện miễn, hoãn môn học GDQP-AN

Sinh viên nộp đơn xin miễn, hoãn môn học GDQP – AN và photo có công chứng giấy tờ hoặc chứng chỉ GDQPAN đã có thành 02 bản. Nộp 01 bản về Phòng đào tạo của Học viện để làm cơ sở xác định chính xác số lượng sinh viên tham gia đợt học. Nộp 01 bản về Phòng Đào tạo Trung  tâm GDQP-AN để làm cơ sở xét điều kiện được miễn, hoãn môn học. Thời hạn nộp, chậm nhất 16h30 ngày 02/6/2017 phải nộp về phòng  Đào tạo của trường.

 1. Kế hoạch đón, trả sinh viên

7.1 Thời gian

– Thời gian đón sinh viên: Từ 8h00 đến 9h30,  06h00 thứ bảy ngày 01/7/2017

– Thời gian trả sinh viên: Từ 14h00, thứ sáu ngày 28/7/2017

7.2 Địa điểm

– Địa điểm: Học viện Quản lý giáo dục, 31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

7.3. Tổ chức

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh và Học viện Quản lý giáo dục sẽ tổ chức đưa đón sinh viên bằng xe ô tô theo thời gian và địa điểm trên. Trường hợp sinh viên không có mặt do lý do đặc biệt, sinh viên phải tự đến Trung tâm GDQP An Ninh tại Hòa Lạc và phải có xác nhận của Học viện Quản lý giáo dục kèm theo để nhập học, nếu đến muộn sau 2 ngày Trung tâm GDQP-AN từ chối tiếp nhận sinh viên vào học;

Nhận được thông báo này sinh viên khóa 10 các lớp Đại học chính quy nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định.

Mẫu đơn: Don xin Mien-Giam-Hoan GDQP-AN K10

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả