Kế hoạch giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh Khóa 9 Học viện Quản lý giáo dục

Một số câu hỏi và nội dung trả lời tại buổi tập trung :

1. Trong thời gian học thì thứ 7 và chủ nhật sinh viên có được nghỉ về không?

– Thứ 7 và chủ nhật các em được nghỉ huấn luyện, tuy nhiên vẫn phải ở tại trung tâm, em nào muốn nghỉ thì phải được sự đồng ý của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh (Các em sẽ được phổ biến kỹ quy chế đầu đợt học trên trung tâm)

2. Có được chọn, sắp xếp phòng ở?

– Trên cơ sở lớp hành chính, Trung tâm GDQP an ninh đã sắp xếp thành các đơn vị, cũng như vậy các Đại đội trưởng sẽ sắp xếp phòng ở sẵn cho các em

3.  Có được cấp giày tập không?

– Các em phải tự chuẩn bị và mang theo nhé.

4. Mọi người được phép lên thăm không?

– Được phép, nhưng theo quy định về thời gian do Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng – An ninh quy định

5. Có được hoãn học Giáo dục Quốc phòng:

–  Các đối tượng hoãn học thực hiện theo thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDDT-BLĐTBXH, nên chỉ có những bạn trong diện hoãn học và đã hoàn thành thủ tục hoãn học mới được phép hoãn học đợt này.

6. Sinh viên khóa 8 học lại lúc học có ảnh hưởng tới việc học chính khóa

– Các em phải chủ động xem lịch đăng ký học, phòng Đào tạo cho phép các em phải học lại đợt này nhờ người đăng ký học hộ (, tuy nhiên cần chú ý đăng ký đúng về học phần cũng như thời gian.

– Trong việc sắp xếp lịch học, Học viện sẽ đảm bảo cho chính khóa về thời gian, do đó các bạn học lại phải tự sắp xếp về mặt thời gian. Tuy nhiên đề tạo điều kiện cho sinh viên Học lại, Học viện đã đề nghị với Trung tâm GDQP – AN (ĐH Quốc Gia), để các em học lại sẽ được sắp xếp để hoàn thành học trong tuần đầu, có thể kéo dài tuần thứ 2 của đợt học, do đó đợt này không ảnh hưởng tới việc học trong đợt này.

Chú ý:

  • Sinh viên trong quá trình học tập, có vấn đề hoặc kiến nghị gì về vấn đề học Giáo dục Quốc phòng – An ninh liên hệ trực tiếp với phòng Đào tạo, số điện thoại: 04.36648719  (trong giờ hành chính)
  • Như đã phổ biến, ngày mai (22/02/2016): 7h30 sinh viên có mặt tại các phòng học theo thông báo

 

Thông báo tập trung để Học viện phổ biến kế hoạch học giáo dục Quốc phòng K9

Sinh viên khóa 9 và sinh viên đăng ký học lại Giáo dục Quốc phòng an ninh cùng khóa 9 chiều ngày chủ nhật ngày 21/02/2016 có mặt tại Hội trường A3 Học viện Quản lý giáo dục để nghe phổ biến kế hoạch đưa đón và học tập Giáo dục Quốc phòng đợt khóa 9 năm 2016, cụ thể thời gian như sau:

+ Sinh viên được biên chế vào Đại đội 2,3: 14h00 có mặt tại Hội trường A3

+ Sinh viên được biên chế vào Đại đội 5,6 và sinh viên đăng ký học lại: 15h00 có mặt tại Hội trường A3

Toàn bộ sinh viên phải có mặt đúng giờ theo thông báo trên.


Ngày 09/02/2016: Kế hoạch giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh Khóa 9 Học viện Quản lý giáo dục

Thực hiện kế hoạch đào tạo môn học GDQP-AN cho sinh viên khóa 9 Học viện Quản lý giáo dục, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch giảng dạy cho sinh viên khóa 9 Học viện Quản lý giáo dục như sau:

1.Thời gian giảng dạy

Từ ngày 22 tháng 02 năm 2016 đến ngày 18 tháng 3 năm 2016

2. Địa điểm, hình thức tổ chức

Địa điểm: Tại Trung tâm GDQP-AN – Thôn 7 – Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội.

Tổ chức đào tạo theo lớp, quản lý theo đại đội (có phụ lục 01 kèm theo), sinh viên ăn ở, sinh hoạt tập trung 24/24 giờ tại Trung tâm trong thời gian học tập môn học.

3.Công tác chuẩn bị của sinh viên

– Mỗi sinh viên cần chuẩn bị tốt về tư tưởng, nhận thức rõ việc học tập giáo dục quốc phòng-an ninh tại Trung tâm, thực hiện theo Quy định của Luật GDQP và AN, xác định tinh thần thái độ, trách nhiệm học tập, rèn luyện để đạt kết quả tốt. Chuẩn bị đầy đủ tư trang cá nhân cần thiết cho sinh hoạt, học tập hàng ngày, phải mang đủ tư trang (chăn bông, áo ấm chống rét). Trung tâm chỉ bảo đảm trang bị mang mặc theo quy định của môn học. Không mang theo các phương tiện đi lại như xe máy, xe đạp, hay các vật dụng cồng kềnh đến Trung tâm.

– Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên). Chuẩn bị kinh phí thực hiện nghĩa vụ của sinh viên theo quy định. (có văn bản gửi kèm theo)

– Nắm chắc kế hoạch, thời gian, địa điểm, lớp biên chế học GDQPAN (đại đội) người phụ trách (đại đội trưởng). Đến địa điểm tập trung giao nhận sinh viên đúng thời gian quy định, chấp hành nghiêm túc và trật tự, thực hiện theo sự điều hành của cán bộ Trung tâm.

4.Đối tượng, thủ tục miễn học, tạm hoãn

4.1. Đối tượng được miễn học môn học GDQP&AN

Thực hiện theo thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDDT-BLĐTBXH

Ngày 08/9/2015; hiệu lực thi hành từ 23/10/2015, cụ thể như sau:

a) Học sinh, sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

b) Học sinh, sinh viên đã có chứng chỉ GDQPAN tương ứng với trình độ đào tạo;

c) Học sinh, sinh viên là người nước ngoài.

4.2. Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần, nội dung trong chương trình GDQP&AN, gồm:

Học sinh, sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên tính thang điểm 10.

4.3. Đối tượng được miễn học các nội dung thực hành kỹ năng quân sự:

a) Học sinh, sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật đúng quy định của pháp luật về người khuyết tật;

b) Học sinh, sinh viên không đủ sức khoẻ về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự đúng quy định hiện hành;

c) Học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

4.4. Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN:

a) Học sinh, sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi học sinh, sinh viên điều trị;

b) Học sinh, sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

Học viện Quản lý giáo dục sẽ xem xét tạm hoãn học môn học GDQPAN cho các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b  Điều này, hết thời gian tạm hoãn, Học viện Quản lý giáo dục bố trí cho học sinh, sinh viên vào học các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình.

5. Thủ tục để thực hiện miễn, hoãn môn học GDQP-AN

Sinh viên nộp đơn xin miễn, hoãn môn học GDQP – AN (theo mẫu: Mẫu đơn) và photo có công chứng giấy tờ hoặc chứng chỉ GDQPAN đã có thành 02 bản. Nộp 01 bản về Phòng đào tạo của Học viện để làm cơ sở xác định chính xác số lượng sinh viên tham gia đợt học. Nộp 01 bản về Phòng Đào tạo Trung tâm GDQP-AN để làm cơ sở xét điều kiện được miễn, hoãn môn học. Thời hạn nộp, chậm nhất 16h30 ngày 16/02/2016 phải nộp về phòng Đào tạo của trường.

Ngoài các đối tượng được miễn học, tạm hoãn trên; Tất cả các sinh viên phải thực hiện học theo đúng quy định, nếu sinh viên không tham dự đợt học này, sinh viên sẽ đóng học phí học lại và tự chịu ảnh hướng đối với việc không thể bố trí thời gian học sau này.

1. Phụ lục 1 – Bố trí lớp học và đón trả sinh viên khóa 9 Học viện Quản lý giáo dục: Phu luc 1

2. Phụ lục 2 – Kinh phí học tập tại Hòa Lạc:  Phu luc 2

3. Lịch học cụ thể: Lich hoc Giao duc Quoc phong Khoa 9

4. Danh sách biên chế theo đại đội: GDQP K9 (Sinh viên nào chưa có tên trong danh sách liên hệ Thầy Bình, Phòng Đào tạo – Phòng 106A1 muộn nhất 16h00 ngày 16/02/1016)

5. Danh sách sinh viên xin miễn học Giáo dục Quốc phòng khóa 9 (Cập nhật ngày 19/02)

Phòng Đào tạo đã nhận được yêu cầu miễn Học giáo dục Quốc phòng của các sinh viên sau:

1512102108 Nguyễn Tiến Đạt 26/5/1996 Nam CNTT-K9A Đã có chứng chỉ
1512601129 Hoàng Văn Thiện 8/2/1996 Nam QLGD-K9B Đã có chứng chỉ
1512603098 Lê Thị Việt Chinh 26/12/1996 Nữ TLHGD-K9A Đã hoàn thành GDQP chờ cấp chứng chỉ
1512102107 Đỗ Trần Minh 16/12/1993 Nam CNTT-K9A Đã có chứng chỉ

6. Một số hình ảnh:

Sinh viên xếp hàng ăn trưa

20160121_110149

Bữa ăn trưa 6 người:

20160121_105909

 

20160121_105938

Sinh viên ngồi ăn trưa:

20160121_110044

Khu nhà ký túc:

20160121_122646

 

20160121_105553

Sinh viên tập trung:

20160121_105600

20160121_105604

 

20160121_105619

20160121_105820

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả