Hội nghị sơ kết công tác đào tạo trình độ Đại học theo hệ thống tín chỉ

Ngày 17/04/2018, Học viện Quản lý giáo dục trang trọng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tin chỉ. Hội nghị là dịp để Học viện nhìn lại những thành tựu của công tác đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ trong những năm qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế trong công tác này để từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm có GS.TS. Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, PGS.TS.Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Học viện, TS. Phan Hồng Dương, Trưởng phòng Đào tạo, TS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó trưởng Khoa Quản lý. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các Khoa, lãnh đạo Phòng ban chức năng và đặc biệt là của rất nhiều giảng viên và chuyên viên phòng Đào tạo.

GS.TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị lắng nghe 06 tham luận tâm huyết của đại diện đến từ các Khoa chuyên môn và Phòng đạo tạo. Ngoài những thành tựu đáng khích lệ, các tham luận đã thẳng nhìn nhận những mặt hạn chế trong công tác đào tạo tín chỉ hiện nay và đặc biệt các tham luận cũng đóng góp cho Hội nghị rất nhiều ý kiến quý báu để từ đó Học viện có thể nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên.

TS. Cao Xuân Liễu, phó Phòng Đào tạo trình bày Báo cáo sơ kết công tác đào tạo trình độ Đại học theo hệ thống tín chỉ

                           TS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, phó Trưởng Khoa Quản lý báo cáo tại Hội nghị

TS. Hoàng Trung Học, Trưởng Khoa Giáo dục báo cáo tại Hội nghị

TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Khoa CNTT báo cáo tại Hội nghị

TS. Hoàng Thị Tâm, phó Trưởng Khoa Cơ bản báo cáo tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Trần Vân Trang, Giảng viên Khoa Ngoại ngữ báo cáo tại Hội nghị

ThS. Đào Thị Ngọc Ánh, giảng viên Khoa Quản lý báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đồng thời tiếp thu các ý kiến đến từ các đơn vị khác trong Học viện:

ThS. Đặng Thị Thanh Thảo, phó Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên phát biểu tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Thị Loan, Bí thư Đoàn TNCS HCM phát biểu tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Thị Hồng, Trưởng Phòng KH-TC phát biểu tại Hội nghị

ThS. Phạm Thùy Thu, trưởng Phòng Thanh tra và Pháp chế phát biểu tại Hội nghị

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả