Giới thiệu

Phòng Đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục

Địa chỉ: 31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3664 8719

1. Trưởng phòng: TS. Phan Hồng Dương
2. Chức năng nhiệm vụ:
Chịu trách nhiệm tham mưu cho ban giám đốc về công tác đào tạo:
+ Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đại học, sau đại học.
+ Chủ trì xây dựng đề án, xây dựng chương trình khung, chương trình chi tiết, biên soạn giáo trình.
+ Xây dựng kế hoạch đào tạo đại học, sau đại học hàng năm.
+ Chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo đại học, sau đại học.
+ Thực hiện liên kết đào tạo theo chỉ đạo của Ban giám đốc.
+ Giám sát, kiểm tra việc, thực hiện kế hoạch đào tạo các khoa.
3. Lịch sử hình thành và phát triển:
Ngày sau ngày được thành lập năm 2006, Phòng Đào tạo đã giữ vai trò trụ cột của Học viện Quản lý Giáo dục trong công tác đào tạo đại học và sau đại học.
Với tư duy đào tạo nhạy bén và toàn diện, phòng Đào tạo giúp Ban giám đốc thực hiện công tác đào tạo hiệu quả trong suốt chặng đường phát triển bền vững của Học viện. Bên cạnh những thành tựu về đào tạo đại học, đào tạo thạc sĩ, phòng Đào tạo đã thực hiện liên kết với một số tỉnh Lào Cai, Bắc Cạn, Thanh Hóa,…  đào tạo liên thông trình độ cao đẳng lên đại học.
Với đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực và đầy nhiệt huyết, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách phòng Đào tạo  đã thực hiện tốt, hiệu quả công tác tuyển sinh đại học, sau đại học, liên thông, tổ chức tốt quá trình đào tạo và đã tạo ấn tượng tốt với giảng viên, học viên cao học và sinh viên.
Năm 2007 là năm tuyển sinh đại học đầu tiên, năm 2009 là năm bắt đầu tuyển sinh cao học. Đến nay, với hơn 4 năm đã có gần 3000 sinh viên đại học chính quy, 400 học viên cao học đang  được đào tạo tại Học viện. Năm 2011, Khóa 1 sinh viên chính quy và sinh viên đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học đã ra trường đạt mục tiêu và tiêu chuẩn chất lượng đào tạo. Có thể nói phòng Đào tạo đã xây dựng được nền tảng vững chắc trong công tác đào tạo. Đó là điều kiện để Học viên tiến xa và phát triển bền vững.
Với niềm say mê, khát khao được phục vụ mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, Phòng Đào tạo luôn đoàn kết phấn đấu trở thành điểm hẹn tin cậy và nhân văn trong công tác đào tạo.
Đội ngũ phòng Đào tạo:
– TS. Phan Hồng Dương   – Trưởng phòng
– TS. Cao Xuân Liễu  – Phó Trưởng phòng
– ThS. Vũ Thị Bích– Chuyên viên
– ThS. Đinh Ngọc Oanh   – Chuyên viên
– ThS. Trương Vĩnh Bình   – Chuyên viên
– ThS. Lương Bạch Vân   – Chuyên viên
– CN. Từ Thị Hồng Vân   – Chuyên viên