Điểm trung bình để xét học bổng học kỳ 2 năm học 2015-2016 khóa 8,9

Điểm trung bình các học kỳ năm học 2015-2016 khóa 8,9 – để xét học bổng

GHI CHÚ:
– Bảng điểm chỉ gồm các sinh viên: có điểm trung bình HK2/2015-2016 từ 2.5 trở lên + số tín chỉ đăng ký từ 15 trở lên + Không phải thi lại.
– Kết quả phía dưới không bao gồm các học phần GDTC.
– Sinh viên nào có thắc mắc gặp thầy Bình vào ngày thứ 5, 17/11/2016 để thắc mắc. Cuối ngày 17/11 Phòng Đào tạo sẽ chuyển danh sách để căn cứ vào đó phòng CT HSSV thực hiện xét học bổng theo quy định.

Bảng điểm xem phía dưới:

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả