Browsing loại

Đào tạo

Thông tin đào tạo của Học viện Quản lý giáo dục

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH – HVQLGD ngày 5/4/2018 và Thông báo số 179/TB – HVQLGD ngày 13/4/2018 về việc tổ chức Hội nghị Sơ kết đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện,…

Phòng ĐBCLGD thông báo: Thời gian nhận đơn xin xem lại bài thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018: từ ngày 09/04/2018 đến hết ngày 13/04/2018 Địa điểm nhận đơn: Phòng ĐBCLGD Lưu ý: Sinh viên làm đơn xin lại bài thi theo mẫu qui định. Trong…