Danh sách sinh viên khóa 8 đủ điều kiện đánh giá khóa luận tốt nghiệp

Ngày 10/01/2018, Giám đốc Học viện đã ban hành Quyết định số 17/HVQLGD – ĐT về việc Ban hành Quy định về thực tập, khóa luận, đồ án tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy theo hình thức tín chỉ.

Mục 2.4. Điều kiện để sinh viên được bảo vệ, chấm khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp quy định như sau:

Sinh viên đã được giao làm khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp được đánh giá đồ án, khóa luận khi:

– Sinh viên đã tích lũy hết các học phần trong chương trình đào tạo (không bao gồm học phần khóa luận tốt nghiệp)

– Được giảng viên hướng dẫn cho phép đưa khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp ra đánh giá.

Căn cứ quyết định đã ban hành, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 8 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục danh sách sinh viên đủ điều kiện được đánh giá khóa luận tốt nghiệp. Sinh viên theo dõi danh sách trong sheet đã được tô màu tại link dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1hoYyTuhq0wO_0GUezDloIBPWtk3_KJNs?usp=sharing

Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi về khoa (gặp cô Hoan) trước 16h30 ngày 24/05/2018

Sinh viên lưu ý về thời gian nộp khóa luận để hoàn thành đúng hạn. Hình thức và thời gian đánh giá khóa luận cụ thể khoa sẽ thông báo sau. Sinh viên chú ý theo dõi để cập nhật.

Trân trọng thông báo!

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả