Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp khóa 7 lần 2 năm 2018

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp khóa 7 lần 2 năm 2018.

Sinh viên xem chi tiết tại: xet thi TN dot 2 – du dk (1)xet thi TN dot 2 – khong du dk (1)

Chú ý: Sinh viên xem thông báo và danh sách, có thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo (Cô Từ Thị Hồng Vân) muộn nhất ngày 27/04/2018

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả