Browsing loại

Khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục khóa 8 lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Thời gian và địa điểm cụ thể của từng hội đồng các em theo dõi trong từng sheet của file đính kèm dưới đây:…