Browsing loại

CÁC KHOA

Thông tin từ các khoa

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục khóa 8 lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Thời gian và địa điểm cụ thể của từng hội đồng các em theo dõi trong từng sheet của file đính kèm dưới đây:…

Thân gửi sinh viên Khoa Giáo dục tham gia thực tập 1, Theo kế hoạch đào tạo, các bạn sẽ đi thực tập 6 tuần, kể từ 09/04/2018 đến 20/05/2018. Như vậy, tuần này cũng là tuần các bạn hoàn thiện các công việc và chia tay cơ sở. Nhằm đảm bảo…