Bảng điểm tổng hợp và danh sách thi lại HK2 năm học 2015-2016 học phần Giáo dục thể chất khóa 8,9

Bảng điểm tổng hợp và danh sách thi lại HK2 năm học 2015-2016 học phần Giáo dục thể chất khóa 8,9

Sinh viên nếu có thắc mắc về điểm liên hệ trực tiếp tại phòng Đào tạo vào chiều thứ 6 (04/11/2016)

1. Bảng điểm tổng hợp học phần Giáo dục thể chất khóa 8 và khóa 9 đến hết đợt thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2015-2016

https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyc2JfR0NOSDIzWGM/view?usp=sharing

2. Danh sách thi lại học phần Giáo dục thể chất khóa 8 và khóa 9 học kỳ 2 năm học 2015-2016

https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyVGpLRkFyMmVEUjA

 

Trân trọng thông báo.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả